Archive Pages Design$type=blogging

Anafranil 25 Mg 30 Draje Nedir, Ne İşe Yarar, Yan Etkileri, Kullanım Şekli, Fiyatı

Anafranil 25 Mg 30 Draje Nedir, Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir, Ne İçin Kullanılır, Nasıl Kullanılır, Endikasyonları,Yan Etkileri, Kullanma Talimatı, Fiyatı.

Anafranil Nedir? Etken maddesi Klomipramin Hidroklorür olan Anafranil ilacı; Endikasyonları: Etiyolojisi ve semptomları değişik depresif durumların tedavisi, obsesif-kompülsif sendromlar, fobiler ve panik ataklar, narkolepsiye eşlik eden katapleksi, kronik ağrılı durumlar, enürezis noktürna (sadece 5 yaşından büyük kişilerde ve organik bir sebebe bağlı olmayan durumlarda).

ANAFRANİL YAN ETKİLERİ;
Yan etkiler çoğunluk olarak hafif ve geçicidir, ilaca devam edildiğinde yada dozun
azaltılması ile geçer. Bu yan etkiler her zaman plazma ilaç düzeyleri yada doz ile
ilişkili değildir. Yan etkileri, yorgunluk, uyku bozuklukları, ajitasyon, anksiyete,
kabızlık, ağız kuruluğu gibi depresyon belirtilerinden ayırt etmek sıklıkla zor
olmaktadır.Zira şiddetli nörolojik yada psikiyatrik reaksiyonlar ortaya çıkarsa, Anafranil
kesilmelidir.
Yaşlı olan kimselerde bilhassa antikolinerjik, nörolojik, psikiyatrik yada kardiyovasküler
etkilere karşı duyarlıdırlar. Bu hastalarda ilaçların metabolizasyonu ve eliminasyonu
azalmış olabilir, terapötik dozlarda verildiğinde, yükselmiş plazma konsantrasyonu
riski görülebilir.
Merkezi sinir sistemi
Psişik etkiler
Sık sık : Uyuşukluk, yorgunluk, huzursuzluk, iştah artması.
Bazen : Konfüzyon, oryantasyon bozukluğu, halüsinasyonlar (bilhassa yaşlı ve
Parkinsonlu hastalarda), anksiyete durumları, ajitasyon, uyku bozuklukları, mani,
hipomani, saldırganlık, unutkanlık, kişilik kaybı, ağırlaşan depresyon,
konsantrasyonda azalma; uykusuzluk, kabus, esneme.
Ender : Psikotik semptomların aktivasyonu.
Nörolojik etkiler
Sık sık : Sersemlik, tremor, baş ağrısı, kronik kas spazmı.
Bazen : Deliryum, konuşma bozuklukları, paresteziler, kas zayıflığı, kas hipertonisi;
Ender: Konvülsiyonlar, ataksi;
Çok ender: EEG değişiklikleri, hiperpireksi.
Antikolinerjik etkiler
Sık sık : Ağız kuruluğu, terleme, konstipasyon, görme ile ilgili uyum bozuklukları,
bulanık görme, işeme bozuklukları;
Bazen : Yüzde sıcaklık hissi, midriyazis;
Çok ender : glokom.
Kardiyovasküler sistem
Bazen : Sinüs taşikardisi, çarpıntı, postüral hipotansiyon, kalp rahatsızlığı olmayan
hastalarda klinik olarak önemi olmayan EKG değişiklikleri (T ve ST değişiklikleri gibi).
Ender : Aritmiler, kan basıncında artma;
Çok ender : İletim bozuklukları (QRS kompleksinde genişleme, PQ değişiklikleri, dal
bloku gibi).
Gatrointestinal sistem
Sık sık : Bulantı;
Bazen : Kusma, abdominal bozukluklar, diyare, iştahsızlık.
Karaciğer
Ender : Transaminaz düzeyinde artma;
Çok ender : sarılık ile yada sarılık görülmeksizin hepatit.
Deri
Bazen : Alerjik deri reaksiyonları (deri döküntüsü, ürtiker), fotosensitivite, kaşıntı;
Çok ender : Ödem (lokal yada yaygın), saç dökülmesi.
Endokrin sistem ve metabolizma
Sık sık : Kilo artışı, libido ve potens bozuklukları;
Bazen : Galaktore, göğüs büyümesi.
Çok ender: AAHS (anormal antidiüretik hormon salgılanma sendromu).
Aşırı duyarlık reaksiyonları
Çok ender : Eozinofili ile beraber görülen yada görülmeyen alerjik alveolit (pnömonit),
hipotansiyon dahil sistemik anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar.
Kan
Çok nadir : Lökopeni, agranülositoz, trombositopeni, eozinofili, purpura.
Duyu organları
Bazen : Tat bozuklukları, kulak çınlaması.
Diğer
Bu gruptaki belirtiler tedavinin ani olarak kesilmesi yada dozun azaltılmasını takiben
bazen ortaya çıkarlar: bulantı kusma, karın ağrısı, diyare, uykusuzluk, baş ağrısı,
sinirlilik ve anksiyete.
ANAFRANİL FİYATI;
Satış Fiyatı: 13.27 TL
Reçete Durumu Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkod: 8699529120027 Önceki: 8699504120011 - ATC Kodu N06AA04 - Geri Ödeme Kodu A00739 
ANAFRANİL KULLANIM ŞEKLİ;
İlacın dozu ve uygulama şekli bireysel olarak saptanmalı ve hastanın koşullarına
adapte edilmelidir.Bilhassa orta yaş grubundaki insanlardan daha duyarlı olan
yaşlıların yada gençlerin Anafranil ile tedavisinde, optimal etki sağlayabilecek olası
en düşük doz kullanılmalı ve doz artırımı dikkatle yapılmalıdır.
Hekim vasıtasıyla başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde altta yer alan dozlarda
kullanılır.
Depresyon, obsesif-kompulsif sendrom ve fobi :
Tedaviye günde 2 veya 3 defa 25 mg'lık draje veya günde 1 defa (tercihen
akşamları) 75 mg 'lık yavaş salıveren tablet ile başlanır. Tedavinin ilk haftasında
günlük doz kademeli olarak örneğin bir kaç günde bir 25 mg artırılarak (tedavinin
nasıl tolere edildiğine bağlı olarak) 25 mg'lık 4-6 drajeye ya da 75 mg yavaş salıveren
iki tablete kadar çıkarılabilir. Ağır vakalarda bu doz günde maksimum 250 mg'a kadar
artırılabilir. Belirli bir düzelme sağlandığında, günlük doz 2-4 adet 25 mg'lık draje veya günde 1 defa 75 mg 'lık yavaş salıveren tablet olacak şekilde idame dozuna
ayarlanır.
Panik ataklar, agorafobi :
Günde 10 mg'lık 1 draje benzodiazepinle kombine edilerek tedavi başlatılır.
Tedavinin tolere edilmesine bağlı olarak, doz istenilen cevap elde edilinceye kadar
artırılırken aynı zamanda benzodiazepin kademeli olarak kesilir. Gereken günlük doz
hastadan hastaya oldukça fazla oranda değişir ve bu 25-100 mg arasındadır.
Gerekirse doz 150 mg'a kadar çıkarılabilir. Tedavinin 6 aydan önce kesilmemesi ve
bu esnada idame dozunun yavaşça azaltılması önerilir.
Narkolepsiye eşlik eden katalepsi :
Günlük doz 25-75 mg olarak uygulanır.
Kronik ağrılı durumlarda :
Doz, hastanın aynı zamanda analjezik kullanabileceği (ve analjezik kullanımını
azaltma olasılığı) göz önüne alınarak hastanın durumuna göre ayarlanmalıdır (günlük
10-150 mg).
Yaşlılar :
Tedaviye günde 1 adet 10 mg'lık draje ile başlanır. Doz yaklaşık 10 gün içinde günde
30-50 mg'lık optimum düzeye erişinceye kadar kademeli olarak artırılır ve tedavinin
sonuna kadar bu düzeyde tutulur.
Enürezis nokturna :
Günlük başlangıç dozu 5-8 yaşındaki çocuklarda, 10 mg'lık 2-3 draje; 9-12 yaşındaki
çocuklarda 25 mg'lık 1-2 draje, daha büyük çocuklarda 25 mg'lık 1-3 drajedir.
Tedaviye bir hafta içinde tam olarak cevap alınamayan olgularda daha yüksek doz
uygulanır. İlaç tek doz halinde akşam yemeğinden sonra verilmelidir, ancak yatağını
gecenin erken saatinde ıslatan çocuklarda dozun bir kısmının daha önce (saat 16:00
da) verilmesi gerekir. İstenilen cevap alındığında, tedavi kademeli azaltmalarla
sağlanan idame dozunda 1-3 ay süreyle devam ettirilmelidir.
5 yaşın altındaki çocuklarda bu ilacın kullanımına dair hiçbir deneyim yoktur.
DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ ŞU ŞEKİLDEDİR;
Anafranil 'in doz aşımına bağlı belirtiler ve semptomlar diğer trisiklik antidepresanlar
için bildirilenlere benzerdir. Kardiyak anormallikler ve nörolojik bozukluklar ana komplikasyonlardır. Çocuklarda herhangi bir miktarın kazaen alımı, ciddi ve
muhtemelen ölümcül olabilir.
Belirtiler ve semptomlar :
Semptomlar çoğunlukla ilaç alındıktan sonra 4 saat içinde görülür ve 24 saat
sonra maksimum seviyeye ulaşır. Absorpsiyonun uzaması (antikolinerjik etki), uzun
yarılanma ömrü ve ilacın enterohepatik siklusa girmesine bağlı olarak, hasta 4-6
güne kadar risk altında olabilir.
Altta yer alan belirtiler ve semptomlar görülebilir :
Merkezi sinir sistemi : Uyuşukluk, bilinç kaybı, koma, ataksi, huzursuzluk, ajitasyon,
abartılı refleksler, kas sertliği ve koreoatetoid hareketler, konvülsiyonlar.
Kardiyovasküler sistem : Hipotansiyon, taşikardi, aritmiler, iletim bozuklukları, şok,
kalp yetmezliği; çok nadir durumlarda kalp durması.
Solunum depresyonu, siyanoz, kusma, ateş, midriyazis, terleme ve oligüri veya anüri
de meydana gelebilir.
Tedavi :
Anafranil'in spesifik antidotu yoktur ve esas itibariyle semptomatik ve destekleyici
tedavi uygulanır. Aşırı dozda Anafranil aldığından şüphenilen durumlarda, bilhassa
çocuklar hastaneye yatırılmalı ve en az 72 saat sıkı kontrol altında tutulmalıdır.
Zira hastanın bilinci yerindeyse, mümkün olduğu kadar çabuk gastrik lavaj yapılmalı
yada hasta kusturulmalıdır. Hasta kendinde değilse lavaja başlamadan evvel balonlu
endotrakeal tüp ile hava yolu emniyete alınır ve hasta kusturulmaz. Bu tedbirlerin 12
saate kadar alınması önerilir yada ilacın antikolinerjik etkisi gastrik boşalma
zamanını geciktirebileceğinden bu süre daha da uzayabilir. Aktif kömür verilmesi
ilacın absorpsiyonunu azaltabilir.
Semptomların tedavisi, kalp fonksiyonunun, kan gazları ve elektrolitlerinin devamlı
izlenmesi ve zira lüzum görülürse antikonvülsif tedavi, suni solunum ve hayata döndürme gibi acil tedbirler ile modern yoğun bakım metodlarına dayanmaktadır. Fizostigminin şiddetli bradikardi, asistol ve nöbetlere neden olabileceği bildirildiğinden, Anafranil'in aşırı dozajında kullanımı önerilmez. Hemodiyaliz yada peritonal diyaliz,
klomipramin düşük plazma konsantrasyonları gösterdiğinden etkili değildir.
ANAFRANİL HAKKINDA DİĞER BİLGİLER;
Uyarılar/Önlemler:
Trisiklik antidepresanların konvülsiyon eşiğini düşürdüğü bilinmektedir ve Anafranil
bu sebeple, epilepsili hastalarda ve örn; etiyolojisi değişik beyin hasarında,
nöroleptiklerle birlikte kullanımda, alkol yada antikonvülsif özellikteki ilaçların
(örn; benzodiazepinler) yoksunluğu gibi hazırlayıcı faktörler olan kişilerde büyük bir
dikkatle kullanılmalıdır. Nöbetlerin oluşumu doza bağlıdır. Bu sebeple, önerilen
toplam günlük Anafranil dozu aşılmamalıdır.
Anafranil kardiyovasküler bozuklukları, özellikle kardiyovasküler yetmezliği,
kondüksiyon bozuklukları (örn. atriyoventriküler blok 1.-3.derece) yada aritmileri olan
hastalara özel bir dikkatle verilmelidir. Bu tip hastalarda ve hemde yaşlı kişilerde
kalp fonksiyonunun izlenmesi ve EKG gereklidir.
Antikolinerjik özelliklerinden dolayı Anafranil, artmış intraoküler basıncı, dar açılı
glokomu yada idrar tutukluğu (örn. prostat hastalıkları) olan hastalarda dikkatle
kullanılmalıdır.
Şiddetli karaciğer hastalığı ve adrenal medulla tümörleri (örn. feokromositoma,
nöroblastoma) olan hastalarda trisiklik antidepresanlar verildiğinde, hipertansif krizleri provoke edebileceğinden, dikkat edilmelidir.Panik bozuklukları olan pek çok hastada Anafranil ile tedavinin başlangıcında çok
daha şiddetli anksiyete görülmüştür (Bkz. "Kullanım Şekli ve Dozu"). Anksiyetedeki
bu paradoksal artış en çok tedavinin ilk birkaç günü içinde görülür ve çoğunlukla 2
hafta içinde yok olur
Trisiklik antidepresan alan şizofrenik kişilerde bazen psikoz aktivasyonu
gözlenmiştir.
Trisiklik bir antidepresan ile tedavi edilen tekrarlayan ruhsal bozuklukları olan
kişilerde depresif faz sırasında hipomanik yada manik nöbetler de bildirilmiştir. Bu
tip durumlarda Anafranil dozunun azaltılması yada Anafranil'in kesilmesi ve
antipsikotik bir ilacın verilmesi gerekebilir. Bu nöbetler atlatıldıktan sonra, gerekirse
Anafranil'in düşük dozu ile tedavi tekrardan başlatılabilir.
Postüral hipotansiyonu yada düzensiz kan dolaşımı olan hastalarda kan basıncında
düşme görülebileceğinden Anafranil ile tedaviye başlamadan evvel hastanın kan
basıncının kontrol edilmesi tavsiye edilir.
Hipertiroidizmli yada tiroid preparatları kullanan hastalarda, kardiyak toksisite
olasılığından dolayı dikkatli olunmalıdır.
Karaciğer rahatsızlığı olan hastalarda, karaciğer enzim düzeylerinin periyodik olarak
izlenmesi tavsiye edilmektedir.
Akyuvar sayısında değişiklikler Anafranil ile tedavide lakin  ender olarak görülmüş
olmasına karşın, periyodik kan sayımları ve ateş, boğaz ağrısı gibi belirtilerin
izlenmesi, bilhassa tedavinin ilk birkaç ayı esnasında ve uzun süreli tedavi esnasında
gerekmektedir.
Benzer trisiklik antidepresanlarda olduğu gibi, elektrokonvülsif tedavi ile beraber
Anafranil yalnızca dikkatli bir gözlem altında verilmelidir.
Eğilimli ve yaşlı hastalarda, trisiklik antidepresanlar bilhassa geceleri farmakojenik
(deliryum) psikozlara sebep olabilirler. Bunlar tedavinin kesilmesinden sonraki birkaç
gün içinde yok olmaktadır.
İntihar etme riski, şiddetli depresyonda görülebilir ve belirgin bir iyileşme görülünceye
kadar devam edebilir. Tedavinin başında benzodiazepinlerle yada nöroleptiklerle
kombine tedavi etkili olabilir (Bkz. "Uyarılar/Önlemler" ve "İlaç Etkileşmeleri ve Diğer
Etkileşmeler"). Anafranil, aşırı dozda alındığında diğer trisiklik antidepresanlardan
daha düşük oranda ölümler görüldüğü bildirilmiştir.
Kronik kabızlığı olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Trisiklik antidepresanlar,
bilhassa yaşlılarda ve yatalak hastalarda paralitik ileusa neden olabilirler.
Genel yada lokal anesteziden önce, anesteziste hastanın Anafranil aldığı
söylenmelidir (Bkz. "İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler").
Trisiklik antidepresanlarla uzun süreli tedavide diş çürümelerinde artış olduğu
bildirilmiştir. Bu sebeple uzun süreli tedavi esnasında düzenli olarak diş muayeneleri
yaptırılması önerilmektedir.
Trisiklik antidepresanlar antikolinerjik özellikleri sebebiyle, gözyaşında azalma ve
mükoid salgılarda birikme yapacağından kontakt lens kullanan hastalarda korneal
epitelin zedelenmesine neden olabilir.Olabilecek istenmeyen etkilerden dolayı ilacın ani olarak kesilmesinden kaçınılmalıdır
(Bkz. "Yan Etkiler / Advers Etkiler").
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı
Anafranil'in gebelerde kullanımıyla ilgili deneyim sınırlıdır. Trisiklik antidepresanların
kullanımı ve fetüs üzerine yan etkileri (gelişme bozuklukları) arasındaki muhtemel
bağlantı ile ilgili az çalışma bildirilmesine karşın hamilelik sırasında, ilaçtan beklenen
yarar fetüs üzerine potansiyel riskinden daha fazla olmadığı sürece, Anafranil
kullanımından kaçınılmalıdır.
Doğuma kadar trisiklik antidepresan kullanan kadınların bebeklerinde, doğumdan
sonra ilk saatlerde yada günlerde dispne, letarji, kolik, irritabilite, hipotansiyon yada
hipertansiyon, tremor yada spazm gibi ilacın kesilmesine bağlı belirtiler görülmüştür.
Bu tip belirtilerden kaçınmak için, Anafranil mümkünse tahmin edilen doğum
tarihinden en az 7 hafta önce tedricen kesilmelidir.
Klomipramin anne sütüne geçtiğinden, Anafranil yavaş yavaş bırakılmalı yada hasta
emziriyorsa bebek sütten kesilmelidir.
Araç ve Makine Kullanma Yeteneği Üzerine Etkileri
Anafranil kullanan hastalar bulanık görme, sersemlik ve diğer merkezi sinir sistemi
belirtilerinin (Bkz. "Yan Etkiler/Advers Etkiler") oluşma olasılığına karşı
uyarılmalıdırlar. Bu durumda hastalar araba sürmemeli, alet kullanmamalı yada atik
davranmalarını gerektiren şeyler yapmamalıdırlar.
Ayrıca alkol yada diğer ilaçlar bu etkileri artırabileceğinden hastalar uyarılmalıdır
ANAFRANİL Kullananlar, ilaç hakkında düşüncelerinizi ne gibi yan etkiler yaptığını yorum yaparak bildirebilirsiniz.

COMMENTS

YORUM YAP!
Ad

1.Derece Yanık İlaçları 3. Kuşak Sefalosporinler A Harfi A Vitamini A-B-C-D-E- Vitamin İlaçları Abse Kremleri ACE İnhibitörleri Adapalen Adet Adet Ağrısı İlaçları Adet Dönemi Ağrısı İlaçları Adet Düzensizlikleri İlaçları Adet Gecikmesi Adet Söktürücü İlaçlar Adrenerjikler (İnhalan) Aft İlaçları Agorafobili Panik İlaçları Agorafobisiz Panik İlaçları Ağız Enfeksiyonu İlaçları Ağız İçi İltihabı İlaçları Ağız İçin İlaçlar Ağız Mantarı İlaçları Ağız Sağlığı İlaçları Ağrı Giderici Kremler Ağrı Kesici İlaçlar Ağrı Kesici Jeller Ağrı Kesici Merhemler Ağrı Kesici Spreyler Ağrı Kesici Şuruplar Ağrı Kesici ve Ateş Düşürücü Aneljezik Ağrı Kesici ve Ateş Düşürücü İlaçlar Ağrı Kesici ve İltihap Önleyici İlaçlar Ağrı Kesici ve Kas Gevşetici İlaçlar Ağrı ve Şişliği Giderici İlaçlar Ağrı ve Şişlik Önleyici İlaçlar AİDS İlaçları Akciğer Hastalıkları İlaçları Akciğer İlaçları Akciğer Kanseri İlaçları Akdeniz Ateşi İlaçları Akdeniz Humması İlaçları Akne İlaçları Akne Kremleri Akne Önleyici İlaçlar Akut Ağrı İlaçları Akut Kurdeşen İlaçları Alendronat Sodyum Alerji İlaçları Alerjik Burun Tıkanıklığı İlaçları Alerjik Deri Hastalıkları İlaçları Alerjik Egzama İlaçları Alerjik Kaşıntı İlaçları Alerjik Nezle İlaçları Alerjik Nezle Spreyleri Alerjik Rinit İlaçları Alfuzosin Aljinik Asit Alprazolam Aluminyum Hidrosiklorit Alverin Sitrat Alzheimer Alzheimer İlaçları Ameliyat Ağrısı İlaçları Amfizem İlaçları Amidler Amilorid Amino Asit ve Polipeptid Kombinasyonları aminosalisilik asit Amlodipin Amoksisilin Amoksisilin Trihidrat Amoksisilin ve Klavulanik Amoksisilin ve Klavulanik Asit Ampisilin Anabolik İlaçlar Anal Fissür İlaçları Androstan Türevi İlaçlar Aneljezik İlaçlar Anemi İlaçları Anestezi İlaçlar Anjina İlaçları Anjina Pektoris İlaçları Anjiyotensin 2 Antagonistleri Kombinasyonları Anjiyotensin II Antagonistleri Anksiyete İlaçları Anksiyolitikler Anti Demans İlaçları Anti Östrojen İlaçlar Antialerjik İlaçlar Antiaritmik İlaçlar Antibakteriyel Deri İlaçları Antibakteriyel İlaçlar Antibiyotik Cilt İlaçları Antibiyotik Deri İlaçları Antibiyotik Deri Pomadları Antibiyotik İlaçlar Antibiyotik Jeller Antibiyotik Kremler Antidepresan İlaçları Antidiyabetik İlaçlar Antienflamatuar İlaçlar Antienflamatuar ve Antiromatikler Antiepileptik İlaçlar Antihelmintik İlaçlar Antihipertansif İlaçlar Antihistaminik ilaçlar Antineoplastik İlaçlar Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar Antiparkinson İlaçlar Antipiretikler Antiprüritik İlaçlar Antipsikotik İlaçlar Antiseptik Kremler Antitrombotik İlaçlar Antitrombotikler Antivariköz Tedavi Anüs Çatlağı İlaçları Anüs Egzaması İlaçları Araba Tutmasını Önleyen İlaçlar Aripiprazol Aripiprazol İçeren İlaçlar Artikain Aseklofenak Asemetasin Asetazolamid İçeren İlaçlar Asetik Asit Türevi İlaçlar Asetilsalisilik Asit Asetilsalisilik Asit Kombinasyonları Asetilsistein Asetilsistein İçeren İlaçlar Asiklovir Asit Giderici İlaçlar Astım Ataklarını Önleyen İlaçlar Astım İlaçları Aşılar Aşırı Aktif Mesane Sendromu İlaçları Ateş Düşürücü İlaçlar Atkestanesi Ekstresi Atom Tedavisi atomoksetin içeren ilaçlar Atorvastatin Kalsiyum Avon Ayak Ağrısı Ayak Mantarı İlaçları Ayak Uyuşması Azatiyoprin B Harfi B Vitamini İlaçları B1 Vitamini B1 Vitamini İçeren İlaçlar B12 Eksikliği B12 Vitamin İlaçları B12 Vitamini İçeren İlaçlar B6 Vitamini İçeren İlaçlar Bademcik Enfeksiyonu İlaçları Bademcik İltihabı İlaçları Bağımlılık İlaçları Bağırsak Antienflamatuarları Bağırsak Enfeksiyonu İlaçları Bağırsak Hastalıkları İlaçları Bağırsak Kurdu İlaçları Bağırsak Parazitleri İlaçları Bağırsak Solucanı İlaçları Bağırsak Spazmı İlaçlar Bağırsak Ülseri İlaçları Baklofen Bakteri Enfeksiyonu İlaçları Bakteri İlaçları Bakteriyel Aşılar Bakteriyel Cilt Enfeksiyonu İlaçları Bakteriyel Enfeksiyon İlaçları Bakteriyel Enfeksiyon Kremleri Bakteriyel Mide Enfeksiyonu İlaçları Balgam Söktürücü İlaçlar Basitrasin Basur İlaçları Baş Ağrısı İlaçları Baş Dönmesi İlaçları Bebek Bezi Pişik Kremleri Bebek Mamaları Bebek Maması Bebek Pişik İlaçları Behçet Behçet Hastalığı Behçet Hastalığı İlaçları Beklometazon Dipropiyonat Bel Ağrısı İlaçlar Bel Fıtığı İlaçları Bel Soğukluğu İlaçları Bemiparin Benidipin Hidroklorid İçeren İlaçlar Benzatin fenoksimetilpenisilin Benzidamin Benzidamin Hcl Benzoil Peroksit Besin Takviyeleri Beslenme Serumları Beta-Laktam Antibakteriyeller Betahistin dihidroklorür betametazon Betametazon Valerat Betametazon ve Salsilik Asit Bevasizumab Beyin Absesi İlaçları Beyin ve Sinir Sistemi İlaçları Bikalutamid Bilastin İçeren İlaçlar Biperiden hidroklorür İçeren İlaçlar Bipolar Bozukluk İlaçları Bisakodil İçeren İlaçlar Bisoprolol Fumarat İçeren İlaçlar Bit İlaçları Bitkisel İlaçlar Bitkisel Kürler Boğaz Ağrısı İlaçları Boşalmayı Geciktiren İlaçlar Boşalmayı Geciktirici İlaçlar Boşaltım Sistemi İlaçları Boyun Ağrısı İlaçları Boyun Fıtığı Boyun Tutulması İlaçları Boyun Tutulması Jelleri Böbrek İltihabı İlaçları Böbrek Taşı İlaçları Böbrek Taşını Önleyen İlaçlar Böcek Isırığı İlaçları Böcek Sokması İlaçları Bölgesel Anestezik İlaçlar Brivudine Bronş Açıcı İlaçlar Bronşit İlaçları Bulantı İlaçları Bulimia Nervoza İlaçları Bupropion Bupropiyon hidroklorür Burkulma İlaçları Burkulma Kremler Burun Akıntısı İlaçları Burun İlaçları Burun Spreyleri Burun Tıkanıklığı İlaçları Butamirat Sitrat Butamirat Sitrat İçeren İlaçlar C Harfi Champix Choriogonadotropin Alfa Cilt Cilt Bakımı İlaçları Cilt Enfeksiyonu İlaçları Cilt İlaçları Cilt İltihabı Kremleri Cilt Kremleri Cilt Kuruluğu Cilt Yenileyici İlaçlar Cinsel İsteksizlik İlaçları Cinsiyet Hormonu İlaçları Covid İlacı Covid-19 İlaçları Crohn Hastalığı İlaçları Çatlak İlaçları Çatlak Kremleri Çinko Çinko Eksikliği Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Çinko İçeren İlaçlar Çinko İlaçları Çocuklar İçin Alerjik Nezle İlaçları Çocuklar İçin Ateş Düşürücü ve Ağrı Kesici İlaçlar Çocuklar İçin Öksürük İlaçları Çocuklar İçin Soğuk Algınlığı İlaçları Çocuklarda Görülen Romatizma İlaçları Çürük İlaçları D Harfi D Vitamini D Vitamini İçeren İlaçlar Damar Dolaşım Bozukluğu İlaçları Damar Hastalıkları İlaçları Damar Koruyucu İlaçlar Damar Sertliği İlaçları Damla Hastalığı İlaçları Dapagliflozin İçeren İlaçlar Dapoksetin Dapoksetin İçeren İlaçlar Darbepoetin Alfa DEHB İlaçları Deksametazon Deksketoprofen Trometamol Dekspantenol Dekstran 70 Dekualinyum Klorür Demans İlaçları Demir Eksikliği Demir Eksikliği İlaçları Demir İçeren İlaçlar Demir İlaçları Demir Sülfat Demir ve Folik Asit Kombinasyonları Depresif Bozukluk İlaçları Depresyon Depresyon İlaçları Deri İltihabı İlaçları Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonu İlaçları Dermatolojik İlaçlar Dermatolojik Kremler Desal Desloratadin Desogestrel Dış Genital Bölge Mantarı İlaçları Dışkıda Yumuşama Sağlayan İlaçlar Diaserein Diazepam Didrogesteron İçeren İlaçlar Dienogest Difenhidramin Difenhidramin Hcl Diflunisal İçeren İlaçlar Dihidropiridin Dikkat Eksikliği İlaçları Diklofenak Diklofenak Sodyum Direkt Faktör Xa İnhibitörleri Dismemore İlaçları Diş Ağrısı İlaçları Diş Apsesi İlaçları Diş Eti Hastalıkları İlaçları Diş Eti İltihabı İlaçları Diş İltihabı İlaçları Diüretik İlaçlar Diyabet Hapı Diyabet İlaçları Diyabet Tip 2 İlaçları Diyabetik İlaçlar Diyet Diyet Yaparken Diz Ağrısı İlaçları Doğal Opium Alkaloidleri Doğum Kontrol Hapları Doğum Kontrol İlaçları Doksazosin Mesilat Doksilamin süksinat İçeren İlaçlar Doksisiklin Hiklat Doku Yaralanması İlaçları Domperidon Domuz Tenyası İlaçları Dövme Dövme Silme DPP-4 İnhibitörleri Drospirenon Duloksetin Hcl İçeren İlaçlar Dutasterid İçeren İlaçlar Duygu Durum Bozukluğu İlaçları Duyu Organları E Harfi Ebastin İçeren İlaçlar Egzam İlaçları Egzama İlaçları Egzama Kremleri Egzama Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Eklem Ağrısı İlaçları Eklem İltihabı İlaçları Eklem Rahatsızlıkları İlaçları Eklem Romatizması İlaçları Eklem ve Kas Ağrısı İlaçları Eklem ve Kas Ağrısı Kremleri Empagliflozin içeren İlaçlar Enalapril Maleat Endişe Giderici İlaçlar Endojen İlaçları Endokrin Sistemi İlaçları Enfeksiyon Hastalıkları İlaçları Enfeksiyon ilaçları Enfeksiyon İlaçları Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar Enfeksiyona Karşı Kullanılan İlaçlar Enoksaparin Enteral Beslenme Enzimler Epify Epilepsi Epilepsi İlaçları Epilepsi Nöbetlerini Önleyen İlaçlar Epinefrin Eplerenone Ereksiyon İlaçları Eritromisin Erken Boşalma İlaçları Erken Doğum Önleme İlaçları Ertapenem Ertesi Gün Hapı Esansiyel Keto Aminoasit Essitalopram Estradiol Estradiol Hemihidrat Estradiol İçeren İlaçlar Estren Türevi İlaçlar Ethinyl Estradiol Etinilestradiol Etodolak Etofenamat Everolimus F Harfi Faranjit İlaçları Farenjit İlaçları Favimol Felç Hastalığı Felç İlaçları Fenilalkilamin Türevleri Fenilefrin Hcl Fenilpiperidin Türevleri Feniramidol HCl İçeren İlaçlar Feniramin Feniramin İçeren İlaçlar Fenofibrat Fentanil Ferrik Hidroksit Sükroz Kompleksi Ferritin Fesoterodin Fibratlar Florokinolon Flukonazol İçeren İlaçlar Flunariz İçeren İlaçlar Fluokortolon Fluokortolon Kaproat Fluokortolon Pivalat Fluokortolon Pivalat Salisilik Asit Fluoksetin Hcl Flurbiprofen Fluvastatin Sodium Fobi İlaçları Folik Asit İçeren İlaçlar Folik Asit ve Türevleri Folitropin Alfa Fonksera Fosamprenavir Fosfat Düzenleyici İlaçlar Fosfomisin Furosemid G Harfi Gabapentin Gastrit İlaçları Gastrointestinal Gastrointestinal Fonksiyonel Hastalıklar Gaz Giderici İlaçlar Gebeliği Önleyici İlaçlar Gemifloksasin İçeren İlaçlar Gemsitabin Genel Genel Besin İlaçları Genital Mantar İlaçları Genital Pamukçuk İlaçları Genital Sistem İlaçları Genital Uçuk İlaçları Gestoden Gırtlak Kanseri Ginkgo Glikozidleri Glibenklamid Glokom İlaçları Gonadotropinler Goserelin Göğüs Ağrısı İlaçları Göğüs Enfeksiyonu İlaçları Göğüs Kanseri İlaçları Göz Bakteri İlaçları Göz Damlası İlaçları Göz Enfeksiyonu İlaçları Göz İlaçları Göz İltihabı İlaçları Göz Kuruluğu İlaçları Göz Nemlendirici İlaçlar Göz Tansiyonu İlaçları Göz Yanması Göz Yanması İlaçları Göze Uygulanan İlaçlar Gribal Enfeksiyon İlaçları Grip Grip Aşısı Grip Hastalığı Grip İlaçları Guatr İlaçları Gumus Sulfadiazin Gut Hastalığı İlaçları Gül Hastalığı İlaçları Güneş Kremi Güneş Yanığı İlaçları H Harfi Haloperidol Hamileliği Önleyici İlaçlar Hareket Hastalığı İlaçları Hastalık Nöbetleri İlaçları Hastalıklar Hazımsızlık İlaçları Hemoroid İlaçları Heparin Grubu İlaçlar Heparinoidler - Heparinoid Hepatit B Hepatit B İlaçları Hepatit B Taşıyıcı İlaçları Hepatit B Virüsü İlaçları Hepatit C İlaçları Hidroklorotiazid Hidroklorotiyazid Hidroklortiyazid Hidrokortizon İlaçları Hidroksipropil Metil Selluloz Hidroksizin İçeren İlaçlar Hidromorfon Hiperaktivite Bozukluğu İlaçları Hiperkalemi ve Hiperfosfatemi İlaçları Hipertansiyon İlaçları Hipertirodi Hastalığı İlaçları Hipofiz ve Hipotalamus Hormonları Hipotiroidizm İlaçları Hiv Hastalığını Tedavi Eden İlaçlar Hiv İlaçları Hormon İlaçları Hormonal Hastalık İlaçları Hormonal İlaçlar Hormonal Tedavi İlaçları Huzursuz Bacak Sendromu İlaçları Ipilimumab Ipratropium Bromur Monohidrat Itoprit Hcl i Harfi ibuprofen İçeren İlaçlar İbuprofen İçeren İlaçlar İç Kulak Rahatsızlığı İlaçları İç ve Dış Hemoroid İlaçları İdrar Arttırıcı İlaçlar İdrar Kaçırma İlaçları İdrar Kesesi İlaçları İdrar Söktürücü İlaçlar İdrar Yapımını Kolaylaştırıcı İlaçlar İdrar Yolları İlaçları İdrar Yolu Enfeksiyon İlaçları İkinci Kuşak Sefalosporinler İktidarsızlık İlaçları İltihabi Hastalık İlaçları İltihap Azaltıcı İlaçlar İltihap Giderici İlaçlar İltihap İlaçları İltihap Önleyici İlaçlar imatinib İmmün Serum ve İmmünoglobülinler İmmünoglobülinler İmmünsupresif Ajanlar İncinme Kremleri İnsülin Aspart İnsülin İlaçları İnsülinler ve Analogları ishal İlaçları İshal İlaçları İshal Kesici İlaçlar İskelet Kasını Gevşeten İlaçlar İstem Dışı Kasılmaları Önleyen İlaçlar itrakonazol-iceren-ilaclar İvermektin İçeren İlaçlar İyi Huylu Prostat Büyümesi İlaçları İyot Tedavisi İlaçları İzotretinoin J Harfi Jinekoloji İlaçları K Harfi Kabazitaksel Kabızlık Giderici İlaçlar Kabızlık İlaçları Kafein Kafur Kalamin Kalın Bağırsak Kanseri İlaçları Kalp Kalp Ağrısı Kalp Ağrısı Nedenleri Kalp Damar Hastalıkları İlaçları Kalp Damar Sistemi İlaçları Kalp Hastalığında Kullanılan Vazodilatörler Kalp Hastalıkları İlaçları Kalp İlaçları Kalp Krizi Önleyici İlaçlar Kalp Ritim Bozukluğu Kalp Ritim Bozukluğu İlaçları Kalp ve Damar Sistemi İlaçları Kalp Yetmezliği Kalsipotriol İçeren İlaçlar Kalsiyum Kalsiyum Asetat ve Magnezyum Karbonat Kalsiyum Diasetat Kalsiyum Dobesilat Kalsiyum Folinat Kalsiyum Glukonat Levulinat Kalsiyum İçeren Mineraller Kalsiyum İlaçları Kalsiyum Karbonat Kalsiyum Tuzu Kan Basıncını Düzenleyen İlaçlar Kan Bozuklukları İlaçları Kan Oturması İlaçları Kan Pıhtılaşmasını Önleyen İlaçlar Kan Sulandırıcı İlaçlar Kan ve Kan Yapıcı Organlar Kan ve Perfüzyon Solüsyonları Kandesartan Sileksetil İçeren İlaçlar Kanser İlaçları Kansızlık İlaçları Kapesitabin Karaciğer Absesi (İrin Kesesi) İlaçları Karaciğer İlaçları Karbapenemler Karbomer İçeren İlaçlar Karın Ağrısı İlaçları Kas Ağrısı İlaçları Kas Eklem Ağrısı İlaçları Kas Gevşetici İlaçlar Kas Hastalıkları İlaçları Kas İskelet Sistemi İlaçları Kas Spazmı İlçaları Kas ve Eklem Ağrısı İlaçları Kasık Ağrıları Kasık Mantarı İlaçları Kaş Bakım Yağları Kaş Kremi Kaşıntı İlaçları Kaşıntı Kremleri Kaşıntı Önleyici İlaçlar Kaygı Bozukluğu İlaçları Kaygı Giderici İlaçlar Kellik İlaçları Kemik Erimesi İlaçları Kemik İlaçları Kemik İliği Kanseri İlaçları Kemikleri Güçlendirici İlaçlar Ketiapin Ketiapin İçeren İlaçlar Ketokanazol Ketoprofen İçeren İlaçlar Ketotifen Kıl Dönmesi Kıl Kökü Sivilce İlaçları Kıl Kurdu İlaçları Kıllanmayı Önleyici İlaçlar Kısırlık İlaçları Kızarıklık ve Kaşıntı İlaçları Kilo Aldırıcı İlaçlar Kilo İlaçları Kilo Verdirici İlaçlar Kireçlenme İlaçları Kirpik Kremi Klamoks Klaritromisin Klidiniumbromur Klobetazol Propiyonat Klobetazon Butirat Klomifen Sitrat İçeren İlaçlar Klomipramin Hidroklorür Klopidogrel Hidrojen Sülfat Klordiazepoksid Klorfeniramin Maleat Klorheksidin Glukonat Klorzoksazon Klotrimazol Koah İlaçlar Kollojen Hastalıkları İlaçları Konjestif Kalp Yetmezliği İlaçları Korona Virüs İlacı Kötü Huylu Tümör İlaçları Kramp İlaçları Kronik Ağrı İlaçları Kronik Alerji İlaçları Kronik Alerjik Nezle İlaçları Kronik Alerjik Rinit Kronik Hepatit B İlaçları Kronik Kabızlık İlaçları Kronik Kalp Yetmezliği İlaçları Kronik Kurdeşen ilaçları Ksilometazolin HCL Kulak Çınlaması İlaçları Kulak Damlası İlaçları Kulak Enfeksiyonu İlaçları Kurdeşen İlaçları Kurt İlaçları Kuru Cilt Hastalığı İlaçları Kuru Göz Sendromu İlaçları Kusmayı Önleyen İlaçlar L Harfi Lamivudin Lamotrijin İçeren İlaçlar Lansoprazol Latanoprost Ledipasvir Lenf Kanseri İlaçları Levetirasetam Levodropropizin Levofloksasin Levonorgestrel İçeren İlaçlar Levosetirizin Levotiroksin Sodyum Lidokain Lidokain Hcl Lidokain Hidroklorür Lidokain Kombinasyonları Linagliptin Lipid Metabolizması İlaçları Lisinopril Lokal Anestezik İlaçlar Lokal Anestezik Kremler Loperamid Hcl Loprolid Asetat Loratadin Lorazepam Lornox Fast Losartan Potasyum Loteprednol Etabonat Lösemi İlaçları Lupus Hastalığı M Harfi Magnezyum Magnezyum İçeren İlaçlar Magnorm Majör Depresif İlaçları Majör Depresyon İlaçları Makat Çatlağı İlaçları Makat Yırtığı İlaçları Manik Depresif İlaçları Mantar Enfeksiyonu İlaçları Mantar İlaçları Mantar Kremleri Mebeverin Hcl Medazepam İçeren İlaçlar Medroksiprogesteron İçeren İlaçlar Melfelan Meme Kanseri İlaçları Menapoz İlaçları Menenjit Menenjit Hastalığı Menenjit İlaçları Meniere Hastalığı İlaçları Meningokok Aşısı Mentol Meropenem Mesane Hastalığı İlaçları Mesane Kanseri İlaçları Mesterolon Metabolizma İlaçları Metamizol Sodyum Metformin İçeren İlaçlar Metil Fenidat İçeren İlaçlar Metil Salisilat Metildopa Metilprednizolon Aseponat Metimazole Metoklopramid Metotreksat İçeren İlaçlar Metronidazol Metronidazol İçeren İlaçlar Mevsimsel Alerjik Rinit İlaçları MHRS Mide Ağrısı İlaçları Mide Asidi İlaçları Mide Asidi Önleyici İlaçlar Mide Asidini Azaltan İlaçlar Mide Bulantısı İlaçları Mide Enfeksiyonu İlaçları Mide Hastalıkları İlaçları Mide İlaçları Mide Kanaması Mide Krampı İlaçları Mide Spazm İlaçları Mide Spazm Önleyici İlaçlar Mide Ülseri İlaçları Mide ve Bağırsak Spazmı İlaçları Migren Ağrısı İlaçları Migren İlaçları Migren Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Mikrop İlaçları Mineraller Minoksidil Mirabegron Mirtazapin Moksifloksasin İçeren İlaçlar Monokarvakol Monoklonal Antikorlar Monoklonal Antikorlar - Trastuzumab Montelukast Sodyum Motilite Stimülanları MS İlaçları Mukopolisakkarid Polisulfat Multienzimler Multipl Sklerozu İlaçları Multivitamin Mineral Kombinasyonu İlaçlar Mupirosin Müshil İlaçları N Harfi Nadifloksasin Naproksen İçeren İlaçlar Naproksen Sodyum Nebivolol Hcl Nefes Darlığı İlaçları Nemlendirici İlaçlar Neomisin Sülfat Nepafenak Nezle İlaçları Nifuroksazid Niklozamid Nimesulid Nimesulid İçeren İlaçlar Nitrendipin Nitrofurantoin Nitrogliserin Noretindron Noretisteron İçeren İlaçlar Norgestrel İçeren İlaçlar Novartis İlaçları Nöbet İlaçları Nörapatik Ağrı İlaçları Nöropatik Ağrı İlaçları Nusinersen İçeren İlaçlar Nükleozidler ve Nükleotidler O Harfi Obezite İlaçları Obsesif Kompulsif Bozukluk İlacı OKB İlaçları Okserutin Oksikamlar Oksimetolone Oksitetrasiklin Hcl Oksolamin Sitrat Oksolomin Oküler Damar Bozukluğu İlaçları Olanzapin Olmesartan Medoksomil Omalizumab Omuz Tutulması İlaçları Ondansetron Opioid Anestezik İlaçlar Opipramol Oral Antidiyabetik İlaçlar Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diyabet İlaçları Organik Nitratlar - İsosorbit Dinitrat Orgazm İlaçları Orlistat Ornidazol Orta Kulak İtihabı İlaçları Oseltamivir Fosfat Otilonyum Bromur Otistik Bozukluk İlaçları Ödem Giderici İlaçlar Öksürük Öksürük İlaçları Öksürük Kesici İlaçlar Öksürük Şurupları Östrojen İlaçları P Harfi Paliperidon Panik Atak Panik Atak İlaçları Panik Bozukluk İlaçları Pankreas Kanseri İlaçları Pankreas Yetmezliği İlaçları Pantactive Pantoprazol Pantoprazol İçeren İlaçlar Paranoya İlaçları Parasetamol Parasetamol İçeren İlaçlar Parazit İlaçları Parazit ve Böcek İlaçları Parkinson Parkinson Hastalığı Parkinson İlaçları Parkinson Sendromu İlaçları Paroksetin Passiflora Penis Ereksiyon İlaçları Penis Sertleştirici İlaçlar Penisilinler PenisilinlerPenisilin G Prokain ve Penisilin G Potasyum Peptik Ülser İlaçları Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları Periferik Etkili Obezite İlaçları Perindopril arjinin Permetrin Petidin Hcl Pfizer İlaçları Pıhtı Önleyici İlaçlar Pimozid Pinaveryum bromür İçeren İlaçlar Pioglitazon Hcl Pişik Kremleri Pitavastatin kalsiyum Platelet Agregasyon İnhibitörleri Polimiksin B Sülfat Polistiren Sulfonat Potasyum Potasyum Sitrat Potasyum Tutan Diüretiker Pramipeksol Pranlukast Hemihidrat Pregabalin Pregabalin İçeren İlaçlar Preparatlar Pridoksin Hcl İçeren İlaçlar Prilokain Progesteron İlaçları Prolaktin Dengeleyici İlaçlar Propafenon Hcl İçeren İlaçlar Propiyonik asit türevleri Propranolol hidroklorür İçeren İlaçlar Prostat İlaçları Prostat İltihabı İlaçları Prostat Kanseri İlaçları Proton Pompası İnhibitörleri Proviron Pseudoephedrine Psikoanaleptikler Psikolojik İlaçlar Psikostimülan İlaçlar Psikoz İlaçları Q Harfi R Harfi Rabeprazol Rabeprazol İçeren İlaçlar Radyoloji Öncesi Gaz Giderici İlaçlar Rahim Ağzı Kanseri Rahim Kanaması İlaçları Ranibizumab Ranitidin Ranolazin İçeren İlaçlar Reboksetin Metansulfonat Reflü İlaçları Rektum İltihabı İlaçları Rektum Kanseri İlaçları Remifentanil Renin - Anjiyotensin Sistemi Repaglinid Rifaksimin İçeren İlaçlar Risperidon Risperidon İçeren İlaçlar Rivaroksaban Rizatriptan Benzoat İçeren İlaçlar Romatizma Ağrısı İlaçları Romatizma Ağrısı Kremleri Romatizma İlaçları Romatizma Jelleri Rosuvastatin Ruhsal Bozukluk İlaçları Rupatadin Fumarat İçeren İlaçlar Ruscotenin S Harfi Saç Çıkarıcı İlaçlar Saç Dökülmesini Önleyen İlaçlar Saçkıran İlaçları Safra Asidi Preparatları Safra Kesesi İlaçları Sakal Çıkarıcı İlaçlar Sakinleştirici İlaçlar Salbutamol Salbutamol Sulfat Salisilazosulfapiridin Salmeterol Kombinasyonları Saman Nezlesi İlaçları Sanrı İlaçları Sara İlaçları Sara Nöbeti Önleyici İlaçlar Sarayı Önleyen İlaçlar Sedef Hastalığı İlaçları Sefadroksil Monohidrat Sefaklor Monohidrat İçeren İlaçlar Sefazolin Sodyum Sefdinir İçeren İlaçlar Sefpodoksim Kombinasyonları Seftibuten Seftriakson Sefuroksim Aksetil Sefuroksim aksetil İçeren İlaçlar Sefuroksim Sodyum Selekoksib İçeren İlaçlar Selektif Immünosüpresanlar Sempatomimetikler Sennozit B İçeren İlaçlar Sertleşme Sorunu İlaçları Serumlar Setilpiridinyum Setirizin Setirizin hidroklorür Sevelamer Sıkıntı Giderici İlaçlar Sırt Ağrısı İlaçları Sigarayı Bırakma İlaçları Siklobenzaprin İçeren İlaçlar Siklofosfamid Sikloproxolamine Citrate Sildenafil Sildenafil Sitrat Sildenafil Sitrat İçeren İlaçlar Silodosin Simetikon İçeren İlaçlar Sindirim Bozuklukları İlaçları Sindirim Sistemi İlaçları Sindirim Sistemi ve Metabolizma İlaçları Sindirimi Kolaylaştıran İlaçlar Sinir Ağrısı İlaçları Sinir İlaçları Sinir İltihabı İlaçları Sinir Sistemi İlaçları Sinkokain Hidroklorür Sinüs Enfeksiyonu İlaçları Sinüzit İlaçları Siprofloksasin Siproheptadin Siproteron Asetat Sistemik Antihistaminikler İlaçları Sistemik Antiviral İlaçlar Sitagliptin ve Metformin Sitalopram Hidrobromur Sivilce İlaçları Sivilce Jelleri Sivilce Kremleri Sivilce Oluşumunu Önleyici İlaçlar Sivilce Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Sivri Sinek Isırığı İlaçları SMA İlaçları Sodyum Amidotrizoat Sodyum Benzoat Sodyum Hidrojen Karbonat sodyum karboksimetilselüloz Sofosbuvir Soğuk Algınlığı İlaçları Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları Solifenasin Suksinat Solunum Sistemi İlaçları Solunum Sisteminde Tıkanma İlaçları Solunum Yolu Enfeksiyonu İlaçları Solunum Yolu İlaçları Somatropin Sosyal Fobi İlaçları Spazm Çözücü İlaçlar Spazm Giderici İlaçlar Spazm Önleyici İlaçlar Spesifik İmmünoglobülinler Spiramisin Spironolakton Steroid Olmayan İlaçlar Stres İlaçları Su Çiçeği İlaçları Su Çiçeği Kaşıntısı İlaçları Sukralfat Sulbaktam Sulpirid İçeren İlaçlar Sumitrin Suni Gözyaşı Damlası Sülfonamidler Şeker Hastalığı İlaçları Şiddetli Ağrı İlaçları Şizofreni İlaçları Şuruplar T Harfi Tadalafil Taksanlar Tamsulosin İçeren İlaçlar Tansiyon İlaçları Taşıt Tutma İlaçları Tedavi Tedaviler Teikoplanin Tenoksikam Ter Kokusunu Önleyen İlaçlar Terbinafin Hcl Terbinafin Hidroklorür Testosteron Tetrakosaktid Tetrasiklin Hcl Thiocol Thioctic Asid Tırnak Bakımı İlaçları Tırnak Mantarı Tırnak Mantarı İlaçları Tiaprofenik Asit Timolol Maleat Tinidazol Tinzaparin Sodyum Tiroid Hormonu İlaçları Tiroid İlaçları Tiyokolsikozid Tiyokolsikozid İçeren İlaçlar Tiyokolşikosid Tiyokolşikosid İçeren İlaçlar Tiyokonazol Tizanidin TNF Alfa Tobramisin Topikal Nonsteroid Antienflamatuar Topiramat Topiramat içeren ilaçlar Topotekan İçeren İlaçlar Trabektedin Tramadol Tramadol Santral Trandolapril Traneksamik Asit Tretinoin Trifluperazin Hcl İçeren İlaçlar Trimebutin Trimebutin Maleat Trimetazidin Trisiklik Trospiyum TSSB İlaçları Tükenmişlik Sendromu İlaçları Tümör Ağrıları İlaçları Tümör Hücrelerini Azaltıcı İlaçlar Tümör İlaçları Tümör Nekroz Faktör Alfa Tümör Tekrar Etmesini Önleyen İlaçlar Tüy Dökücü Kremler Tylol U Harfi Uçuk Uçuk İlaçları Uçuk Tedavisi Unutkanlık Unutkanlık Hastalığı Ursodeoksikolik Asit Uyku İlaçları Uyuşturucu Etkiye Sahip İlaçlar Uyuşturucu İlaçlar Uyuşturucu Kremler Uyuz Hastalığı İlaçları Ü Harfi Ülser İlaçları Üre Üriner Antispazmodikler Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları İlaçları Ürogenital Sistemi İlaçları Ürolojik İlaçlar Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu İlaçları V Harfi Vajina Enfeksiyonu İlaçları Vajina Kaşıntısı İlaçları Vajinal Akıntı İlaçları Vajinal Enfeksiyon İlaçları Vajinal Kaşıntı İlaçları Vajinal Mantarı İlaçları Valasiklovir Valsartan Vankomisin İçeren İlaçlar Varfarin sodyum İçeren İlaçlar Varis Varis Belirtileri Varis İlaçları Varis Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Venlafaksin Hcl Verapamil Verapamil Hcl Viagra Virüslere Karşı İlaçlar Vitamin C Vitamin D3 Vitamin İlaçları Vitamin Kombinasyonları Vitamin ve Mineral İlaçları W Harfi X Harfi Y Harfi Yağ Bezesi Yağ Metabolizması İlaçları Yanık Kremleri Yanık Pomadları Yara İlaçları Yara Kremleri Yara Merhemleri Yara Pomadları Yatıştırıcı İlaçlar Yemek Borusu İltihabı İlaçları Yumurtalık Kanseri İlaçları Yumuşatıcı ve Koruyucu İlaçlar Yüksek Göz Tansiyonu İlaçları Yüksek Kan Basıncı İlaçları Yüksek Kolesterol İlaçları Yüksek Tansiyon İlaçları yüksek trigliserid ilaçları Z Harfi Zatürre Zatürre İlaçları Zayıflama Zayıflama İlaçları Zestat Zihinsel ve Bedensel Çabuk Yorulma İlaçları Zofenopril Kalsiyum Zona İlaçları
false
ltr
item
İlaç Rehberi - İlaçlar Hakkında Bilgiler: Anafranil 25 Mg 30 Draje Nedir, Ne İşe Yarar, Yan Etkileri, Kullanım Şekli, Fiyatı
Anafranil 25 Mg 30 Draje Nedir, Ne İşe Yarar, Yan Etkileri, Kullanım Şekli, Fiyatı
Anafranil 25 Mg 30 Draje Nedir, Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir, Ne İçin Kullanılır, Nasıl Kullanılır, Endikasyonları,Yan Etkileri, Kullanma Talimatı, Fiyatı.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimdhIJ6fbRDonRwRoE5YdJ-yGlQyl_ZZ1-aI6ZxVDuUwuqAaSELNlbhNFw-rpxIy7pqXmWG9ufhpxZKoRETt-5NKUzkiGtnRpa6I5MFPDyI1P1-SO_-VZ_-nMn2WXXg5yfPy4eI4RaLyg/s320/anafranil.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimdhIJ6fbRDonRwRoE5YdJ-yGlQyl_ZZ1-aI6ZxVDuUwuqAaSELNlbhNFw-rpxIy7pqXmWG9ufhpxZKoRETt-5NKUzkiGtnRpa6I5MFPDyI1P1-SO_-VZ_-nMn2WXXg5yfPy4eI4RaLyg/s72-c/anafranil.jpg
İlaç Rehberi - İlaçlar Hakkında Bilgiler
https://ilac.sayfan.net/2017/11/anafranil-25-mg-30-draje.html
https://ilac.sayfan.net/
https://ilac.sayfan.net/
https://ilac.sayfan.net/2017/11/anafranil-25-mg-30-draje.html
true
125383230624663248
UTF-8
Not found any posts TÜMÜNÜ GÖSTER Devamını Oku. Reply Cancel reply Delete By Anasayfa PAGES POSTS TÜMÜNÜ GÖSTER BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR; LABEL ARŞİV Ne Aramıştınız? Not found any post match with your request ANASAYFAYA GERİ DÖN! PAZAR PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Şuanda 1 Dakika Önce $$1$$ minutes ago 1 Gün Önce $$1$$ hours ago DÜN $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha uzun bir süre önce